Student Orientation Video #1: Bắt đầu

Tìm hiểu cách bắt đầu với DynEd và tối đa hóa trải nghiệm học tiếng Anh của bạn.


Student Orientation Video #2: Đánh giá

 Các công cụ xếp lớp hiệu quả sẽ đánh giá chính xác mức độ thành thạo của bạn và xếp bạn vào lộ trình học tập phù hợp với bạn.


Student Orientation Video #3: Xác nhận

Tìm hiểu cách sử dụng DynEd để đạt được mục tiêu chứng chỉ của bạn.


Student Orientation Video #4: Học tập

Tìm hiểu cách học hiệu quả bằng cách cải thiện chất lượng học của bạn.


Student Orientation Video #5: Kĩ năng nói

Rèn luyện kỹ năng nói là một việc rất quan trọng để giúp bạn đạt được trình độ tiếng Anh lưu loát.